CRCnetBASE E-Kitap Deneme Erişimi

02/03/2015 Görüntülenme Sayısı: 3585

Mühendislik (İnşaat, Makine, Havacılık, Kimya, Endüstri, Maden, Çevre, Genel), Bilgisayar & Bilgi Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Nano Teknoloji, Jeoloji, Polimer Bilimleri, Adli Tıp, Matematik, Fizik, Kimya, Yaşam Bilimleri, İstatistik, Sağlık Bilimleri gibi konu başlıklarında 12.000'in üzerinde kitabı içeren CRCnetBASE E-kitap veritabanı 01 Nisan 2015 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.


Konu Başlıkları:

 • Agriculture
 • Biomedical Science
 • Business & Management
 • Chemistry
 • Computer Game Development
 • Computer Science & Engineering
 • Economics
 • Energy & Clean Technology
 • Engineering - Chemical
 • Engineering - Civil
 • Engineering - Electrical
 • Engineering - Environmental
 • Engineering - General
 • Engineering - Industrial & Manufacturing
 • Engineering - Mechanical
 • Engineering - Mining
 • Environmental Science
 • Ergonomics & Human Factors
 • Food Science & Culinary Science
 • Forensics & Criminal Justice
 • Geoscience
 • Healthcare
 • Homeland Security
 • Information Technology
 • Life Science
 • Material Science
 • Math
 • Medicine
 • Nanoscience & Technology
 • Nutrition
 • Occupational Health & Safety
 • Pharmaceutical Science & Regulation
 • Physics
 • Polymer Science
 • Public Administration & Public Policy
 • Social Sciences
 • Statistics
 • Veterinary Medicine
 • Water Science & Engineering

Veritatanları sayfasından erişebilirsiniz.