EBSCOHost Applied Science ve Business Periodicals Retrospective Retro Index Erişimi

02/06/2014 Görüntülenme Sayısı: 3773

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biri olan "Applied Science & Business Periodicals Retrospective" veritabanına TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında erişim sağlanmıştır.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective, yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

EKUAL Kapsamında Erişim Sağlanan Diğer EBSCOHost Veritabanları:

Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search™ Complete, 7,300’ü hakemli dergi olmak üzere, 8,500’den fazla süreli yayını tam metin olarak içeren, değerli ve kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemen hemen tüm akademik disiplinlerden tam metinlere erişim mümkündür. Monograflar, raporlar, konferans bildirileri vb. dergi dışı materyaller de dahil olmak üzere, 12,500’den fazla dergi ve toplamda 13,200’ü aşkın yayını indeksler. 

Business Source Complete: İktisadi ve idari bilimler veri tabanı.  Veri tabanı içerisindeki kaynaklar 1886’lı yillara kadar geriye giden bir içerikle indekslenmiştir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan 1,300’ün üzerindeki derginin atıf ve referans bilgileri yanı sıra, en çok atıfta bulunulan 40,000 yazarın ayrıntılı profillerini içermektedir. 

ERIC: Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi) tarafından üretilen bir veri tabanıdır. 1966 yılından günümüze 1.3 milyondan fazla kayıt (makaleler, kitaplar, tezler, bildiriler, teknik raporlar vb dokümanlar) kullanıma sunulmaktadır. 

GreenFILE: İnsanoğlunun doğaya olan etkisini bütün yönleriyle inceleyen kaynak bir veri tabanıdır. Mevsim değişimi, çevre kirliliği, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm vb konuları kapsar ve 6,300’ün üzerinde tam metin kayıt ve 600,000’in üzerinde bibliyografik kayıt içerir. 

Library, Information Science & Technology Abstracts: 500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir. 

MEDLINE: Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE®, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerir. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE®, 4.800'den fazla tıp dergisinde yayınlanmış makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerine sahiptir.

Newswires: Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire, ve Business Wire'dan dünya çapında haberlere gerçek zamanlı erişim sağlar.     

Regional Business News: Regional Business News™ veritabanı, bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır.  Regional Business News, ABD'deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 80 iş dünyası dergisi, gazete ve haberler içermektedir.

Teacher Reference Center: Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir.    

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases: Önemli içerikteki bibliyografik ve tam metin koleksiyonlara sahip veri tabanlarını içermektedir. Bu veri tabanları : Türk Tıp Veri Tabanı, Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı ile Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanlarıdır.

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.