HukukLink Veritabanı Deneme Erişimi

14/10/2015 Görüntülenme Sayısı: 2734

Leges Yazılım ve Yayıncılık tarafından hazırlanan mevzuat ve hukuk veritabanı HukukLink; 31 Aralık 2015 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Hukuklink Ana Başlıkları:

 • İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, AİHM, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi kararları)
   
 • Mevzuat (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler / Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Uluslararası Anlaşmalar)
   
 • Makaleler (Hukuk ve Sosyal Bilimler ile ilgili akademik makaleler)
   
 • Dilekçeler (Hukuk, Ceza, İdari, Vergi, İcra, İş) İhtarnameler, Formlar (Müzekkereler, İcra Formları, Tutanaklar) Mektuplar, Sözleşmeler (İş Mevzuatı)
   
 • Pratik Bilgiler (Online Güncellenen Hukuki ve Ekonomik Veriler)
   
 • Haberler (Hukukla ilgili hergün eklenen haberler ve arşivi)

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.