International Bibliography of Art (IBA) Deneme Erişimi

12/07/2012 Görüntülenme Sayısı: 4472

Batı sanatı üzerine akademik literatür için önemli bir kaynak olan International Bibliography of Art (IBA) veritabanı 29 Eylül 2012 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Bibliography of the History of Art (BHA) takipçisidir ve BHA'yı alanında en güvenilir ve başvurulur kaynak yapan editöryal politikaları devam ettirmektedir. Veritabanı, ProQuest tarafından aynı thesaurus ve yetki dosyaları kullanılarak oluşturulan yeni kayıtlarla birlikte, Getty Research Institute tarafından 2008-2009 yıllarında oluşturulmuş ilk veri kümesi, önceki yıllarda yayınlanmış geçmişe yönelik kayıtlar da dahil olmak üzere 2009 yılına kadarki akademik verileri içermektedir.

Kapsanan yayınlar, diğer dizinler tarafından kapsanmayan uzmanlık ve nadir başlıklara ağırlık verilmiş olarak 500 çekirdek dergi ve bunlara ek olarak monografların, deneme koleksiyonları, konferans tutanakları ve sergi kataloglarının ayrıntılı içeriğidir.

Konu kapsamı

  • Son dönem antik çağdan itibaren Avrupa sanatı
  • Sömürge döneminden itibaren Amerikan sanatı
  • 1945 tarihinden itibaren küresel sanat
  • tüm medyadaki güzel sanatlar
  • Dekoratif sanatlar ve antikalar
  • Müze çalışmaları ve koruma
  • Arkeoloji ve malzeme kültürü
  • Halk sanatı
  • Mimari geçmiş
Veritabanları altından erişebilirsiniz.