Lebib Yalkın MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı Deneme Erişimi

20/05/2015 Görüntülenme Sayısı: 3738

Güncel mevzuata elektronik ortamda ulaşılmasını sağlayan Lebib Yalkın MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası yenilenen teknolojik altyapısı ve yeni ara yüzü ile 30 Haziran 2015 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.  

İçerik Hakkında: Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Sektörel Mevzuat, Yargı Kararları ve Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi ana kategorileri altında 63 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makaleleri:

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

 

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

 

 

İhracat Mevzuatı

Vergi Mevzuatı

 

İthalat Mevzuatı

Vergi Usul Mevzuatı

 

Kambiyo Mevzuatı

Kurumlar Vergisi Mevzuatı

 

Teşvik Mevzuatı

Gelir Vergisi Mevzuatı

 

Yatırım Teşvik Anlaşmaları

Katma Değer Vergisi Mevzuatı

 

Dış Ticaret Anlaşmaları

Damga Vergisi Mevzuatı

 

Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

Harçlar Mevzuatı

 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı

 

Gümrük Anlaşmaları

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı

 

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı

 

Serbest Bölgeler Mevzuatı

Emlak Vergisi Mevzuatı

 

Avrupa Birliği Mevzuatı                     

Belediye Gelirleri Mevzuatı

 

Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı

Amme Alacakları Mevzuatı

 

 

Mali Müşavirlik Mevzuatı

 

Kalite Mevzuatı

Danıştay Kararları

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Vergi Anlaşmaları

 

Çevre Mevzuatı

Vergi Fihristi, Muafiyet, İstisnalar

 

Gıda Mevzuatı

 

 

Enerji Mevzuatı

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Sağlık Mevzuatı

İş Hukuku Mevzuatı

 

İmalat Sanayi Mevzuatı

Sosyal Sigortalar Mevzuatı

 

Bilişim Mevzuatı

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı

 

 

Yüksek Mahkemeler Mevzuatı

 

Sektörel Mevzuat

 

 

Gayrimenkul Mevzuatı

Ticaret ve Finans Mevzuatı

 

İmar Mevzuatı

Ticaret Mevzuatı

 

İhale Mevzuatı

Teşvik Mevzuatı

 

Turizm Mevzuatı

Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı

 

Belediye Mevzuatı

Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Doğal Afetler Mevzuatı

Bankacılık Mevzuatı

 

Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı

Sigortacılık Mevzuatı

 

Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı

Kambiyo Mevzuatı

 

Dernekler Mevzuatı

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı

 

Vakıflar Mevzuatı

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı

 

Devlet Memurları Mevzuatı

 

 

Yükseköğretim Mevzuatı

Yargı Kararları ve TC Külliyatı

 

 

Yargıtay Kararları

 

 

Danıştay Kararları

 

 

T.C. Külliyatı

 

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları

 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

 

 

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.