Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası Deneme Erişimi

06/11/2012 Görüntülenme Sayısı: 4965

Lebib Yalkın Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi Bankası (MEVBANK) 15 Aralık 2012 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

1953’den günümüze 60 yıldır kesintisiz hizmet veren Lebib Yalkın Yayınları 64 konu başlığı altında mevzuatı takip etme, değişikliklerden günü gününe haberdar olma ve ilgili Yargı Kararlarına erişim imkanı sunmaktadır. Yükseköğretim Mevzuatı da mevcut konu başlıkları içerisinde yer almaktadır.

Mevzuat Bilgi Bankası MEVBANK ile Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 64 konu başlığı altında sunulmaktadır.

Veritabanı İçeriğindeki Yayımlar Listesi

GENEL

 • Belediye Mevzuatı
 • Bilişim Mevzuatı
 • Çevre Mevzuatı
 • Dernekler Mevzuatı
 • Devlet Memurları Mevzuatı
 • Doğal Afetler Mevzuatı
 • Enerji Mevzuatı
 • Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı
 • Gayrimenkul Mevzuatı
 • Gıda Mevzuatı
 • İhale Mevzuatı
 • İmalat Sanayi Mevzuatı
 • İmar Mevzuatı
 • Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı
 • Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı
 • Sağlık Mevzuatı
 • Turizm Mevzuatı
 • Vakıflar Mevzuatı
 • Yükseköğretim Mevzuatı YENİ

VERGİ

 • Amme Alacakları Mevzuatı
 • Belediye Gelirleri Mevzuatı
 • Damga Vergisi Mevzuatı
 • Danıştay Kararları 1 (GV-KV)
 • Danıştay Kararları 2 (VUK)
 • Danıştay Kararları 3 (VUK)
 • Danıştay Kararları 4 (Amme, Damga, Harç, Mali Müşavir)
 • Danıştay Kararları 5 (Veraset, Emlak, Belediye, Motorlu T., Gümrük)
 • Emlak Vergisi Mevzuatı
 • Gelir Vergisi Mevzuatı
 • Harçlar Mevzuatı
 • Katma Değer Vergisi Mevzuatı
 • Kurumlar Vergisi Mevzuatı
 • Mali Müşavirlik Mevzuatı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı
 • Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı
 • Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı
 • Vergi Anlaşmaları
 • Vergi Fihristi, Muafiyet, İstisnalar
 • Vergi Usul Mevzuatı

SOSYAL GÜVENLİK

 • İş Hukuku Mevzuatı
 • Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
 • Sosyal Sigortalar Mevzuatı
 • Yüksek Mahkemeler Mevzuatı

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK

 • Avrupa Birliği Mevzuatı
 • Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı
 • Gümrük Anlaşmaları
 • Gümrük Giriş Tarife Cetveli
 • Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
 • İhracat Mevzuatı
 • İhracat Anlaşmaları
 • İthalat Mevzuatı
 • İthalat Anlaşmaları
 • Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Yatırım Teşvik Anlaşmaları

TİCARET VE FİNANS

 • Bankacılık Mevzuatı
 • Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Sigortacılık Mevzuatı
 • Ticaret Mevzuatı
 • Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı

YARGI KARARLARI VE T.C. KÜLLİYATI

 • T.C. Külliyatı
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.