Lebib Yalkın Mevzuat ve Yargı Kararları Bankası Deneme Erişimi

21/11/2014 Görüntülenme Sayısı: 3653

Lebib Yalkın Yayımları tarafından geliştirilmiş Mevbank, güncel mevzuata elektronik ortamda ulaşılmasını sağlayan bir mevzuat ve yargı kararları bilgi bankası programı olan Lebib Yalkın Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi Bankası, 15 Aralık 2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.  

İÇERİK

Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Sektörel Mevzuat, Yargı Kararları ve Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi ana kategorileri altında 63 konu başlığında kapsamlı mevzuat, yargı kararları ve uzman makaleleri:

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

 

Yatırım Teşvik Anlaşmaları

   

Dış Ticaret Anlaşmaları

Vergi Mevzuatı

 

Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

Vergi Usul Mevzuatı

 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli

Kurumlar Vergisi Mevzuatı

 

Gümrük Anlaşmaları

Gelir Vergisi Mevzuatı

 

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı

Katma Değer Vergisi Mevzuatı

 

Serbest Bölgeler Mevzuatı

Damga Vergisi Mevzuatı

 

Avrupa Birliği Mevzuatı

Harçlar Mevzuatı

 

Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı

   

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı

   

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı

 

Kalite Mevzuatı

Emlak Vergisi Mevzuatı

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Belediye Gelirleri Mevzuatı

 

Çevre Mevzuatı

Amme Alacakları Mevzuatı

 

Gıda Mevzuatı

Mali Müşavirlik Mevzuatı

 

Enerji Mevzuatı

Danıştay Kararları

 

Sağlık Mevzuatı

Vergi Anlaşmaları

 

İmalat Sanayi Mevzuatı

Vergi Fihristi, Muafiyet, İstisnalar

 

Bilişim Mevzuatı

     
     

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Sektörel Mevzuat

İş Hukuku Mevzuatı

 

Gayrimenkul Mevzuatı

Sosyal Sigortalar Mevzuatı

 

İmar Mevzuatı

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı

 

İhale Mevzuatı

Yüksek Mahkemeler Mevzuatı

 

Turizm Mevzuatı

   

Belediye Mevzuatı

   

Belediye Gelirleri Mevzuatı

Ticaret ve Finans Mevzuatı

 

Emlak Vergisi Mevzuatı

Ticaret Mevzuatı

 

Doğal Afetler Mevzuatı

Teşvik Mevzuatı

 

Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı

Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı

 

Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı

Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Dernekler Mevzuatı

Bankacılık Mevzuatı

 

Vakıflar Mevzuatı

Sigortacılık Mevzuatı

 

Devlet Memurları Mevzuatı

Kambiyo Mevzuatı

 

Yükseköğretim Mevzuatı

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı

   

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı

   
   

Yargı Kararları ve TC Külliyatı

   

Yargıtay Kararları

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

 

Danıştay Kararları

İhracat Mevzuatı

 

T.C. Külliyatı

İthalat Mevzuatı

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

Kambiyo Mevzuatı

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları

Teşvik Mevzuatı

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.