Lebib Yalkın Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi Bankası (MEVBANK) Deneme Erişimi

13/11/2013 Görüntülenme Sayısı: 3870

64 konu başlığı altında mevzuatı takip etme, değişikliklerden günü gününe haberdar olma ve ilgili Yargı Kararlarına erişim imkanı sağlayan, 1953’den günümüze 61 yıldır kesintisiz hizmet veren Lebib Yalkın Yayınları, 15 Aralık 2013 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Ayrıca, özellikle üniversitelerin tüm idari birimlerine yönelik olarak hazırlanan Yüksek Öğretim Mevzuatı da mevcut konu başlıkları içerisinde yer almaktadır.

Yargı Kararları Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

İçerik Bilgisi :

VERGİ

 • Amme Alacakları Mevzuatı
 • Belediye Gelirleri Mevzuatı
 • Damga Vergisi Mevzuatı
 • Danıştay Kararları 1 (GV-KV)
 • Danıştay Kararları 2 (VUK)
 • Danıştay Kararları 3 (VUK)
 • Danıştay Kararları 4 (Amme, Damga, Harç, Mali Müşavir)
 • Danıştay Kararları 5 (Veraset, Emlak, Belediye, Motorlu T., Gümrük)
 • Emlak Vergisi Mevzuatı
 • Gelir Vergisi Mevzuatı
 • Harçlar Mevzuatı
 • Katma Değer Vergisi Mevzuatı
 • Kurumlar Vergisi Mevzuatı
 • Mali Müşavirlik Mevzuatı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı
 • Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı
 • Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı
 • Vergi Anlaşmaları
 • Vergi Fihristi, Muafiyet, İstisnalar
 • Vergi Usul Mevzuatı


SOSYAL GÜVENLİK

 • İş Hukuku Mevzuatı
 • Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
 • Sosyal Sigortalar Mevzuatı
 • Yüksek Mahkemeler Mevzuatı
   

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK

 • Avrupa Birliği Mevzuatı
 • Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı
 • Dış Ticarette Anlaşmalar
 • Gümrük Anlaşmaları
 • Gümrük Giriş Tarife Cetveli
 • Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
 • İhracat Mevzuatı
 • İthalat Mevzuatı
 • Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Yatırım Teşvik Anlaşmaları

TİCARET VE FİNANS

 • Bankacılık Mevzuatı
 • Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Sigortacılık Mevzuatı
 • Ticaret Mevzuatı
 • Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı
   

GENEL

 • Belediye Mevzuatı
 • Bilişim Mevzuatı
 • Çevre Mevzuatı
 • Dernekler Mevzuatı
 • Devlet Memurları Mevzuatı
 • Doğal Afetler Mevzuatı
 • Enerji Mevzuatı
 • Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı
 • Gayrimenkul Mevzuatı
 • Gıda Mevzuatı
 • İhale Mevzuatı
 • İmalat Sanayi Mevzuatı
 • İmar Mevzuatı
 • Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı
 • Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı
 • Sağlık Mevzuatı
 • Turizm Mevzuatı
 • Vakıflar Mevzuatı
 • Yükseköğretim Mevzuatı
   

YARGI KARARLARI VE T.C. KÜLLİYATI

 • T.C. Külliyatı
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
   

LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ

 

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.