Legal Yayıncılık Veri Tabanları Deneme Erişimi

01/11/2019

Hukuk alanında yayınlanmış kitap, dergi, Yargı Kararları ve Mevzuat Bankasını içeren Legal Online Veri Tabanları, 31 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. 

Legal Yayıncılık Dergi ve Kitaplar: Legal Yayıncılık tarafından tarafından oluşturulan 22.000’den fazla makaleye, 650’den fazla dergiye, 400’den fazla kitaba erişebilirsiniz.

Legalbank Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası: Elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere, 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe erişim imkanı mevcuttur.

"Legal Yayıncılık Dergi ve Kitaplar" ile "Legalbank Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası"na Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.