ProQuest Engineering Collection Erişimi

05/01/2016 Görüntülenme Sayısı: 2655

Mühendislik ile ilgili tam metin makaleleri ve bibliyografik kayıtları içeren ProQuest Engineering Collection, 2016 yılında erişimimize açılmıştır.

Kapsadığı Veritabanları:

Abstracts in New Technology & Engineering: Teknoloji ve mühendislik konusundaki buluşlarla ilgili dünya literatürünü içeren kapsamlı bir dizin ve 1971'e kadar Amerikan patentlerini içerir.

Biotechnology and BioEngineering Abstracts: Tıp, ilaç, tarım, çevre ve deniz biyolojisi dahil olmak üzere biyoteknoloji ve biyomühendisliğin tüm alanlarında çığır açan araştırma, uygulama, yasal düzenleme ve yeni patenlerle bibliyografik içerik sağlar.

Biotechnology Research Abstracts: Biyoteknoloji (tıbbi, zirai ve çevresel) ve biyomühendislik üzerine araştırma makaleleri sunmaktadır.

Civil Engineering Abstracts: Mimari, inşaat, yapısal tasarım, deprem/sismik, ulaşım sistemleri, araştırma - dergi makaleleri, konferans bildirileri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlar.

Bu veritabanı, ASCE ve ICE'dan bilgileri de içeren 4.000'den fazla güncel dizi ve dizi olmayan yayını dizinler ve özetler. Veritabanı şu anda 1960'ların başından itibaren dizinlenmiş düzenli yayınlar, konferans bildirileri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlardan 1 milyondan fazla kayıt içerir. Mimari, yapısal tasarım ve yapı mühendisliğinden çevre mühendisliği, deprem mühendisliği ve adli tıbba kadar tüm sivil yönleri kapsar.

Earthquake Engineering Abstracts: Sismik fenomen, jeoloji, sivil altyapı - dergi makaleleri, konferanslar ve kitaplar.

Bu veritabanı, depremin binalar ve diğer yapılar üzerinde etkileri, jeolojik şekillenmeler ve sismik ve tsunamik fenomenlerle ilgili makaleler sağlamak için akademik ve ticari dergiler, konferanslar ve kitaplardan oluşur

Environmental Engineering Abstracts: Hava ve su kalitesi, çevre güvenliği ve enerji üretiminin teknolojik ve mühendislikler ilgili yönleri - dergi makaleleri Bu veritabanı hava, su ve toprak kalitesinin, çevre güvenliğinin, sürdürülebilirliğin ve enerji üretimini her türlük teknolojik ve mühendislik yönünden ele alan dünya literatürünün kapsamlı bir dizinidir.

Mechanical & Transportation Engineering Abstracts: Otomotiv mühendisliği, donanma ve deniz mühendisliği, havacılık mühendisliği, endüstri ve üretim mühendisliği - dergi makaleleri, konferans bildirileri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlar Bu veritabanı mevcut 4.000'in üzerinde dizi ve dizi olmayan yayından dizinleme ve özet sunar. Veri tabanı şu anda 1960'ların başından itibaren dizinlenmiş düzenli yayınlar, konferans belgeleri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlardan 6,2 milyondan fazla kayıt içerir. Havacılık ve otomotiv sektörlerinin makine mühendisliği ve ulaşım mühendisliği ile ilgili tüm yönlerini kapsar.

ProQuest Deep Indexing Engineering: Bilimsel dergilerden dizinlenmiş şekiller, tablolar, grafikler, haritalar, tablolar ve diğer çizimlerin aranmasını sağlar.

ProQuest Engineering Journals: Bu koleksiyon, çoğu tam metin olan binlerce yayına yayılan eşleşmeyen disipline özel bir içerik sağlar.

Konu Kapsamı:

 • Uçak tasarımı ve mühendisliği
 • Arktik ve tropik mühendisliği
 • Otomotiv tasarımı ve mühendisliği
 • Köprüler ve tüneller
 • Binalar, kuleler ve depolar
 • Hava ve uzay taşımacılığı için inşaat mühendisliği
 • Kıyı ve açık deniz yapıları
 • İnşaat malzemeleri
 • Alt yapıların tasarımı ve özellikleri
 • Hafriyat ve inşaat makineleri
 • Elektrikli ve hibrit araçlar
 • Elektrik üretimi mühendisliği
 • Endüstriyel ve üretim prosesleri mühendisliği
 • Sel analizi
 • Yakıtlar ve iti maddeler
 • Jeoteknik mühendisliği
 • Tehlikeli maddeler
 • Hızlı trenler, hızlı ulaşım demiryolları ve monoraylar
 • Otoyollar ve yollar
 • Endüstriyel robotlar ve otomasyon
 • Endüstriyel atık ve kanalizasyon
 • İçten yanmalı motorlar
 • Arazi ıslahı, sulama ve drenaj
 • Manyetik demiryolları
 • Askeri teknoloji
 • Nükleer elektrik tesisleri
 • Kirlilik, atık ve su mühendisliği
 • Demiryolu rayları ve yapıları
 • Yol, demiryolu ve deniz taşımacılığı
 • Sismik mühendisliği
 • Sismik fenomenler
 • Gemi inşaatı
 • Yer ıslahı ve geri kazanımı
 • Spor ve eğlence araçları
 • Fırtına suları yönetimi
 • Tanklar ve zırhlı araçlar
 • Teorik mekanik ve dinamik
 • Termoelektrik enerji
 • Dalga ve rüzgar gücü
 • Atık yönetimi

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.