Wiley Online Library'den Ücretsiz Makale, Kitap Bölümü İndirme Şansı 08/02/2016


 

Wiley aboneliğimiz kapsamında yayınevi ile yapılan anlaşma çerçevesinde;  lisans anlaşmamızın dışında kalmasından dolayı erişimimizin olmadığı dergi makalesi ve kitap bölümlerine tam metin erişebilmek amacıyla, 2016 yılı içerisinde kullanılmak üzere, toplam 200 başlık için ücretsiz erişim -Article Select Tokens- hakkı verilmiştir. 

Her bir başlık için kullanışımızda,  ilgili makale veya kitap bölümü 24 saat süre ile tüm kurumumuz için erişilebilir olacaktır.

Wiley Online Library'den ihtiyacınız olup, anlaşmamız kapsamı dışında olmasından dolayı erişemediğiniz dergi makalelerini, kitap bölümlerini library@iyte.edu.tr adresine yazarak kütüphanemizden talep edebilirsiniz.

 


Tüm Duyurular