Yeni Eklenen EBSCOhost Veri Tabanları

26/03/2020 Görüntülenme Sayısı: 185

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında erişimimiz olan EBSCOhost veri tabanı paketinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Pakette yapılan değişiklikler ve yeni eklenen veri tabanları aşağıda yer almaktadır:

1. Academic Search Ultimate: Academic Search Complete veri tabanının daha kapsamlı versiyonu olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda hakemli tam metin dergileri içeren veri tabanıdır. 

2. Business Source Ultimate (İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri): Business Source Complete veritabanının daha kapsamlı versiyonu olan Businerss Source Ultimate, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenmiştir. Sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır.  Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b.

3. Central & Eastern European Academic Source (Tüm Disiplinler): Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.
İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
 
4. The Belt and Road Initiative Reference Source (Tüm Alanlar): “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.
 
5. Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson) (İş ve İşletme): İş ve işletme araştırmaları için kaynaktır.  70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır. 
 
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında erişimimiz olan EBSCOhost veri tabanı paketinde 26 veri tabanından 20.100’den fazla dergiye tam metin erişim imkanı sunulmaktadır. Bu veri tabanlarının başlıkları aşağıda yer almaktadır.
 
Tam Metin Veri Tabanları Bibliyografik Veri Tabanları Kanıta Dayalı, Klinik Araç
 
1. Academic Search Ultimate 
2. Business Source Ultimate 
3. Central & Eastern European Academic Source
4. ERIC
5. MasterFILE Complete
6. MasterFILE Reference eBook Collection
7. Newspaper Source Plus
8. OpenDissertations
9. Regional Business News
10. The Belt and Road Initiative Reference Source
11. TR Dizin
 
12. Applied Science & Business Periodicals Retrospective
13. Applied Science & Technology Index Retrospective
14. Art Index Retrospective
15. Business Periodicals Index Retrospective
16. Education Index Retrospective
17. European Views of the Americas: 1493 to 1750
18. GreenFILE
19. Humanities & Social Sciences Index Retrospective
20. Library, Information Science & Technology Abstracts
21. MEDLINE
22. Newswires
23. Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983
24. Teacher Reference Center
25. Web News
 
26. DynaMed

Tüm başlıklara Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.

NOT: Tüm veritabanlarına kampüs dışından Ezproxy aracılığı ile Enstitü email adresiniz ve şifrenizle erişebilirsiniz.