Genel Bilgi / General Information

MİSYON: Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak, gerekli olan her tür formatta bilgi kaynağını sağlamak ve kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

VİZYON: Biz, akademik bilginin kaynağı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün öğrenme ortamının sürekli gelişimini sağlayan önemli bir ortağıyız.

KALİTE POLİTİKASI: Enstitü’nün eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek amacı ile Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan; E-Kütüphane, Kullanıcı, Teknik ve İdari hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi, paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.

Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; 1992 yılında Enstitü bünyesinde kurulmuş ve 2007 yılında 6.100 metrekarelik alana sahip, 795 kişilik oturma kapasitesi olan kendi binasına taşınmıştır. 2008 yılında LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği) tarafından yapılan çalışma neticesinde, Avrupa’da son 4 yılda yapılan en iyi 29 kütüphane binası içinde yer almıştır.

İYTE Kütüphanesi; Türkiye’de kütüphanecilik alanında birçok konuda ilkleri gerçekleştirerek öncü olan, yenilikçi bir kütüphanedir: İlk mobil kütüphane web sitesi, ilk facebook uygulaması, ilk mobil kütüphane katalog tarama uygulaması, akıllı araç çubuğu kullanılması, kütüphane kayıtlarının Google books ve dünya kataloğunda taranabilmesi gibi. Gerek fiziki şartları ve koleksiyonlarının güncelliği, gerekse kullandığı bilgi teknolojileri ve dünya standartlarında, zengin bir veri tabanı ve elektronik kaynak koleksiyonuna hızlı ve kolay erişim imkânı sunması bakımından Türkiye’nin en iyi Üniversite Kütüphaneleri arasında yer almaktadır.

Kullanıcıların olduğu her yerde olmaya özen gösteren İYTE Kütüphanesi, ihtiyaç duyulduğu her an, en iyi hizmeti sunabilmek için facebook, twitter ve foursquare gibi sosyal medya araçlarını da aktif olarak kullanmakta, Kütüphane çalışanlarına ve sunulan hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

İYTE Kütüphanesi, özellikle son yıllarda kütüphane hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü AB (Avrupa Birliği) projeleri, düzenlediği çeşitli toplantı ve etkinlikler başka kurumlarda düzenlenen farklı konularda sunduğu bildiriler, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, ulusal ve uluslararası üyelikleri ile hem ulusal hem de uluslararası ölçekte fark yaratmaya devam etmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kullanıcı merkezli hizmet anlayışı ile her türlü bilgi ihtiyacında kullanıcılarının kütüphaneyi başlangıç noktası olarak görmelerini hedef almaktadır.

Kütüphane Üyelikleri: ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği), TÜBİTAK-EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı), LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği), IATUL (Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği), EuroCris (Güncel Araştırma Bilgi Sistemleri) ve COAR (Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu).

Çalışma Saatleri:
Hafta içi 08:45 – 01:00
Hafta sonu12:00 – 01:00
Final Dönemlerinde 7/24
Yaz dönemi ve yarı yıl tatilinde Pazartesi-Cuma 08:45 – 17:15

Çalışma saatleri dışında da kullanıcılardan gerek sosyal medya gerekse de e-mail yoluyla gelen sorulara kısa sürede cevap dönülmekte, 7/24 yardımcı olunmaktadır.

Mobil Web Sitesi : http://library.iyte.edu.tr/m/
Facebook: https://www.facebook.com/iytelibrary
Twitter: https://twitter.com/iytelibrary