ILL ve Belge Sağlama Hizmeti

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kitaplar tüm kullanıcılarımız için sağlanabilmektedir. Makale istekleri ULAKBİM Süreli Yayınlar Kataloğu'ndan taranabilir, tarama sonucunda ulaşmak istediğiniz kitaplar, makaleler, tezler ve proje raporları istenilebilir.

İstekte bulunan kullanıcılarımızın Kütüphanelerarası Ödünç Belge Sağlama formunu kitap veya makale isteğine göre elektronik ortamda doldurmalarını rica ederiz.

Ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Merkez Kütüphanemize gönderilmektedir. Bu nedenle kullanıcılarımızın kitapları kütüphanemizden teslim almaları gerekmektedir.

Ödünç kitaplar kargo ile gönderilmektedir. Kargo ücretleri kullanıcıya aittir.
Kitapları zamanında iade etmeyen kullanıcılar, ilgili kurum tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Kütüphanemiz koleksiyonlarında olmayan bilimsel makalelere ihtiyacı olan okuyucularımızın istekleri, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)’in döküman sağlama hizmeti ile ULAKBİM tarafından aşağıda verilen ücretler karşılığında karşılanmaktadır.Ücretler makale kütüphanemize geldikten sonra kullanıcılarımızdan talep edilmektedir.

Belge Sağlama Ücret ve Ödeme Bilgileri ( ULAKBİM Tarafından Uygulanan Ücret Tarifesi)

1)Yurt içinden sağlanacak belgeler: Yurtiçinden sağlanan belgelerin (Makale ya da TÜBİTAK Proje Raporları) fotokopi ücreti; 1 sayfa 9,5 YKr' dir.

2)Yurt dışından sağlanacak belgeler: İstenilen belgenin türüne göre, Amerikan Doları olarak aşağıda verilmiş olan ücretler, o tarihteki kur karşılığı Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.

* British Library (İngiltere)'den sağlanabilen her makale, sayfa sayısına bakılmaksızın 15 Amerikan dolarıdır.

* ABD kaynaklı doktora tezi 59 Amerikan dolarıdır.

* Yukarıdakiler dışında yurtdışı kaynaklardan sağlanan belgelerin ücretleri kaynağa göre değişmektedir. Belgelerin sağlanma ücretlerine ek olarak, posta ücreti de alınmaktadır.

Kullanıcılarımız “Kütüphanelerarası İşbirliği” kapsamında ödünç kitap ve makale sağlama hizmetleri için ayrıntılı bilgiyi Şükrü Merter İDİN (Tel:6334) veya Ayşe Akbıyık’tan (Tel: 6337) alabilirler.