İzmir Üniversiteleri Ortak Veritabanları

TAM METİN VERİTABANLARI
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 ABI Inform (ProQuest) İşletme, muhasebe, uluslararası ekonomi, çevre bilimleri, hukuk ve vergilendirme, enformasyon bilimleri, petrol, enerji ve madencilik, pazarlama ve diğer bir çok endüstri alanı hakkında yayınlanmış kaynaklara erişim sağlar. DEÜ, İEÜ   
2 Academic Search Complete (EBSCO) Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search™ Complete, 7,550’ü hakemli dergi olmak üzere, 8,730’den fazla süreli yayını tam metin olarak içeren, dünya üzerindeki en değerli ve kapsamlı, tam metin veri tabanıdır. Hemen hemen tüm akademik disiplinlerden tam metinlere erişim mümkündür.  DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
3 ACM Digital Library  (Association for Computing Machinery) ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM’nin 1954’ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır. DEÜ, EGE, İYTE  
4 American Association for Cancer Research Journal Collection American Association For Cancer Research (AACR) derneği tarafindan üretilen, kanser konusunda yüksek etki faktörüne sahip 7 adet Tıp dergisine ilk sayısından günümüze erişim imkânı sunar. İYTE  
5 American Chemical Society (ACS) Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır. EGE, GEDİZ, İYTE  
6 American Instute of Physics Fizik, kimyasal fizik, matematik, nükleer fizik, kozmoloji, ses bilimi ve fizik-mekanik konularındaki tam metin dergileri içerir.  DEÜ, EGE, İYTE  
7 American Physical Society American Physical Society’e ait tüm dergilere ilk sayılarından itibaren erişim imkânı sağlar. DEÜ, EGE, İYTE  
8 Annual Reviews Annual Reviews yayınları biotıp, fizik, sosyal bilimler grubunda yer alan seri yayınları kapsamaktadır. Alanlarında özel bilgiler sunmak için özel disiplinlerde yayınlanmış makaleleri analiz eder. DEÜ, İYTE  
9 ASCE Research Library The American Society of Civil Engineers (ASCE)’nin yayınladığı, ASCE Research Library dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerini içermektedir. DEÜ, EGE, İYTE  
10 ASME Digital Library 1880 yılında ABD’de kurulmuş ve 127,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel üyelik organizasyonu olan The American Society of Mechanical Engineers (ASME)’nin yayınladığı ASME Digital Library; derneğin 24 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. ASME Digital Library 30,000 den fazla dergi makalesini ve 1990-1999 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü içermektedir. İYTE  
11 ASTM Digital Library Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. DEÜ  
12 Beck Online Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veritabanıdır. DEÜ, YAŞAR  
13 BioONe Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularında 150'nin üzerinde dergiyi kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır. EGE  
14 BMJ Jornals Online Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 22 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir. DEÜ  
15 Business Source Complete (EBSCO) Business Source Complete, İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konularında kapsamlı veri tabanıdır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
16 Cambridge Journals Online (Cambridge University Press) Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Universitesi dergilerini kapsar. DEÜ, EGE, İYTE  
17 Celex Talimatlar, anlaşmalar, yasalar, davalar, Avrupa Birliği ile ilgili dokümanlar İEÜ  
18 Colombia International Affairs Online CIAO CIAO veritabanı, uluslararası ilişkiler, küreselleşme ile ilgili politikalar, din, milliyetçilik,
siyaset bilimleri, terörizm, diplomasi, güvenlik, dünya ekonomisi konularını içermektedir.
Kapsadığı konularla ilgili 58 elektronik dergiye, 27 yayınevine ait seçili makalelerin yer
aldığı kitaplara, konferans ve sempozyumlara, politika özetlerine ve çalışma raporlarına tam
metin ya da özet olarak erişim sağlamaktadır. Ayrıca harita ve çeşitli linklere de
erişilmektedir. Genel olarak geriye dönük erişim 1991’e kadar uzanmaktadır. Ancak, erişim
tarihi yayına göre de değişiklik göstermektedir.
EGE  
19 Clinics of North America Clinics of North America Serilerinin 55 dergisini içermektedir. Her bir Clinics dergisi, belli bir uzmanlık ya da alt uzmanlık dalı üzerine, uzmanların değerlendirmelerini sunmaktadır. DEÜ  
20 Cochrane Library Hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.) her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendiren veritabanıdır. Cochrane, her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Cochrane dergileri, klinik tedavi kararları verebilmek adına gereken en üst düzey kanıtları temsil etmektedirler. DEÜ, EGE  
21 Communication and Mass Media Complete Communication & Mass Media Complete, iletişim ve kitle iletişim araçlarıyla ilgili en güçlü ve kaliteli araştırma çözümünü sunar. CMMC, 500’ün üzerinde dergi için kapaktan kapağa (“temel”) indeks ve özetin yanı sıra yaklaşık 200 dergi için daha seçkin (“öncelikli”) kapsam sunmakta ve toplamda 700’ün üzerinde yayın içermektedir. Bu veri tabanı, 1915’li yıllardan günümüze 400 derginin tam metnini kullanıma sunmaktadır. İEÜ, YAŞAR  
22 Computer & Applied Sciences Complete (EBSCO) Computers & Applied Sciences Complete, bilgisayar ve uygulamalı bilimler disiplinlerine ilişkin araştırma ve geliştirme bilgileri içerir. CASC çeşitli derlemelerden 1.800'den çok akademik dergi, profesyonel yayın ve diğer referans kaynakları için dizin ve özet sağlar. 730'un üstünde süreli yayından tam metinler de mevcuttur. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
23
Dentistry & Oral Sciences Source™
Dentistry & Oral Sciences Source™ veri tabani, dis hekimligi konusunda Dunyanin tek tam metin veri tabanidir. Dis hekimleri ve arastirmacilara tum arastirmalarini baslayip bitirebilecekleri temel bir kaynak hizmeti sunar.
Ayrintili indekslemesinin yani sira bu disiplindeki en cok okunan akademik dergileri ve kitaplari tam metin olarak sunan bu kaynak, bugunun ve gelecegin dis hekimlerinin hizmetindedir.
Dis hekimligi konusunda 210’dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160’dan fazlasinin tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source™’ta ayrica onlarca kitaba, konferans kaydina ve dergiye tam metin olarak erisebilirsiniz. 
EGE  
24 Ebrary Online Sheet Music Ebrary Online Sheet Music Dünyaca ünlü bestecilere ait 9000'in üzerinde eserin nota bilgilerini kapsayan ve aynı anda sınırsız sayıda kullanıcının erişimine izin veren bir müzik veritabanıdır.  DEÜ  
25 Emerald ManagementExtra Değişik konu başlıklarında tam metin dergileri içermektedir. DEÜ, EGE, İEÜ,   
26 Encyclopaedia Britannica Online 1768'den beri yayinlanan Encyclopaedia Britannica'nın elektronik versiyonu ve danışma kaynağıdır.Britannica editorleri tarafından seçilmiş, incelenmiş ve değerlendirilmiş 300.000 web sayfası mevcut. Citationları veriyor. 118.000 makale, 2000 video klip, 22.000 image, 196 ülkenin haritası, multimedya sunumlar ve 24.000 biyografi içerir. Ayrıca içeriğinde yeralan "Merriam-Webster's Online'a yayin icerisinden erisim var. Meriam bütünleşik çalışan yardımcı bir arac olarak yer alıyor ve Encyclopædia Britannica altından kullanıldığında Collegiate Dictionary ve Collegiate Thesaurus'u tarama olanağı sunuyor. DEÜ, İYTE  
27 Environment Complete (EBSCO) Environment Complete tarım, ekosistem, ekoloji, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklar, deniz ve tatlı su bilimleri, coğrafya, kirlilik ve atık yönetimi, çevre teknolojisi, çevre hukuku, kamu politikası, sosyal etkiler, şehir planlama ve benzeri alanlarda derinlemesine bilgiler sunar. Environment Complete, tarihi 1940'lara uzanan 1.700 ulusal ve uluslararası başlıktan (1.125 aktif temel başlık dahil) 1.957.000'den çok kayıt içerir. Veritabanında ayrıca 680'den fazla derginin ve 120 monografinin tam metni bulunmaktadır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
28 Expanded Academic Asap-Gale Group Sosyal Bilimler, Bilgisayar, Muhasebe, Mühendislik, İşletme, Sanat, Sağlık Bilimleri, Spor, Tarih, Edebiyat, Bilim ve Teknoloji gibi disiplinlerde tam metinlere erişim imkanı sunar. İYTE  
29 GeoScienceWorld GSW bölgesel jeoloji, ekonomik jeoloji, mühendislik jeolojisi, çevre jeolojisi, dünyadışı jeoloji, jeokimya, jeokronoloji, jeomorfoloji, jeofizik, hidrojeoloji, mineraloji, oşinografi, paleontoloji, petroloji, sedimanter petroloji, stratigrafi konularında 47 adet tam metin dergiyi içermektedir. DEÜ  
30 GreenFILE (EBSCO) GreenFILE çevreye insan etkisinin tüm alanlarında sağlam araştırma bilgileri sunar. Akademik, resmi ve genel görüşleri yansıtan başlıklar koleksiyonu global ısınma, çevreyle dost binalar, kirlilik, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve daha pek çok konuda içerik sunar. Veritabanı 384.000'in üzerinde kayıt için dizin ve özetin yanı sıra, 4.700'ü aşkın kaydın tam metnine Açık Erişim sağlar. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
31 Grove Art Online GROVE ART ONLINE, Dictionary of Art ve The Oxford Companion to Western Art yayınlarının online versiyonudur. Ayrıca konusunda pek çok makale, biyografi ve görüntüleri de içeren kapsamlı bir sanat veritabanıdır. DEÜ, İYTE  
32 Grove Music Online Oxford Music Online,  her yönüyle müzikle ilgili bilgileri içeren eşsiz bir kaynak olan Grove Music Online’i kapsamaktadır.
Ayrıca, 29 Ciltlik New Grove Dictionary of Music and Musicians (2nd edition), 4 ciltlik New Grove Dictionary of Opera ve 3 ciltlik New Grove Dictionary of Jazz (2nd edition)’in yanında The Oxford Companion to Music ve The Oxford Dictionary of Music kaynaklarını da içermektedir.
DEÜ, YAŞAR  
33 Health Source : Nursing /Academic Edition (EBSCO) Bu veritabanı çeşitli medikal disiplinlere odaklanmış yaklaşık 550 akademik tam metin dergi sağlar. Health Source: Nursing/Academic Edition ayrıca 1.300 jenerik ilaç hasta eğitim belgesi ve 4.700'den fazla marka adı içeren Lexi-PAL Drug Guide'ı da sunar.  DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
34 Hein Online İceriginde 1100'den fazla süreli hukuk dergisi, ünlü hukukçular tarafından yazılmış hukukun her alanına yönelik çok sayıda klasik eser, Amerikan Mahkeme kararları ve mevzuatı, Nuremberg, Uluslararası Tahkim Odası ve Uluslararası Adalet Divani gibi uluslararası yargı organlarının içtihatlarını bulmak mümkündür. Muadillerinden en önemli farkı içerigindeki bütün hukuk dergilerinin en eski sayılarına ve makalelerin tam metinlerine erişim imkânı sağlamasıdır. DEÜ, İEÜ, YAŞAR  
35 History Reference Center (EBSCO) History Reference Center, 2.300'den fazla referans kitabı, ansiklopedi ve kurgusal olmayan kitaptan tam metin ve 130 önemli tarih dergisi, 61.100 tarihi belge, 66.000 tarihi kişilik biyografisi için tam metin ve 110.200'den fazla tarihi fotoğraf ve harita ile 80 saati aşkın tarihi video sağlamaktadır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
36 Hukuk Türk HukukTürk veritabanında; Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, A.İ.H.M. Türkiye Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuat Grupları, Dilekçeler / Sözleşmeler, Türk Hukuk Bibliyografyası, T.C. Resmi Gazete, Yeni ve Değişen Mevzuat, Kanun Tasarıları yer almaktadır. DEÜ, İYTE, İZMİR   
37 Humanities International Complete (EBSCO) Humanities International Complete, dünyanın dört bir yanından yüzlerce dergi, kitap ve diğer yayının tam metinlerini sağlar. Whitston Publishing (EBSCO Publishing markası) tarafından hazırlanan bu veritabanı, tüm Humanities International Index verilerini (2.100'den fazla dergi ve 2,47 milyon kayıt) ve çoğu başka veritabanlarında bulunmayan nadir tam metin içerir. Veritabanı 890'ın üzerinde derginin tam metnini içermektedir. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
38 ICE Complete Journals Institution of Civil Engineers (ICE) Tarafından yayınlanan, inşaat mühendisliği ve yan alanlarındaki konularda 40 e-dergiye elektronik erişim imkânı sunar DEÜ  
39 IEEE/IEE Electronics Library (IEL) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve IEE (Institution of Electrical Engineers)’nin elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarındaki yayınlardan oluşan elektrik ve elektronik ve bilgisayar bilimlerinde dünya literatürünün üçte birine tekabül eden içeriğe sahiptir. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
40 Informa Healtcare Tıp ve sağlık konularında 192 tam metin dergiyi içermektedir DEÜ  
41 InfoSci-Journals (IGI Global) 102 derginin 2002-2010 yılları arasındaki sayılarına tam metin erişim olanağı sunar. İYTE  
42 Institute of Physics 10 yıl öncesinden günümüze kadar fizik ve ilgili tüm alanlardaki dergileri kapsayan veritabanı. Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik, ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik konularında. DEÜ, EGE, İYTE  
  İktisat-İşletme ve Finans Dergisi İktisat-İşletme ve Finans alanında yayın yapan SSCI tarafından da indekslenen aylık hakemli dergi olan İktisat İşletme ve Finans Dergisinin 2013 yılı sayılarına tam metin erişim imkanı sağlar. DEÜ  
43 JSTOR JSTOR, dergilerin güncel sayılarını içermez fakat günümüzden 2-5 yıl öncesine kadarki dergilerin bütün sayılarını kapsar. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEU, İYTE, YAŞAR  
44 Karger E-Journal KARGER Medical & Scientific Publisher tarafından yayınlanan Tıp konusundaki 77 adet tam metin elektronik dergiye erişim imkanı sağlar. DEÜ  
45 Kazancı Hukuk Bilişim Mevzuat İçtihat Arama Motoru:                                            1.Yargıtay Kararları
2.Danıştay Kararları 
3.Anayasa M. Kararaları          
4.AİHM Kararları     
DEÜ, GEDİZ, YAŞAR  
46 Kluwer Law International Journal Library  Uluslararası hukukun belli başlı konu alanlarında sadece İngilizce yayınları barındırmaktadır.  YAŞAR  
47 Legal Collection (EBSCO) Bu veritabanı, dünyanın en saygın yaklaşık 250 akademik hukuk dergisinden tam metinler içermektedir. Legal Collection, hukuk dünyasındaki mevcut sorunlar, çalışmalar, fikirler ve yönelimler için en önemli kaynaktır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
48 Library , Information Science & Technology Abstract with Full Text (EBSCO) 500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir. Bu veritabanında 240'ın üzerinde dergi için tam metin de yer almaktadır. Konu başlıkları arasında kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bibliyometri, çevrimiçi bilgi alma, bilgi yönetimi ve daha pek çok konu yer almaktadır. Veritabanındaki kayıtlar 1960'lı yılların ortalarına kadar gitmektedir.  DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
49 Mary Ann Liebert Tıp yayıncılığın önemli kaynaklarından olan Mary Ann liebert yayın evinin 60 dan fazla Tam metin dergisini kapsamaktadır. DEÜ  
50 MasterFILE Complete (EBSCO) Halk kütüphaneleri için özel olarak tasarlanmış olan ve birçok disiplin içeren bu veritabanı 1975 tarihinden günümüze kadar olan bir dönemi kapsayan yaklaşık 1.750 genel referans yayınını ve tam metin bilgilerini sunmaktadır. Hemen hemen tüm genel ilgi alanlarını içeren MasterFILE Premier ayrıca yaklaşık 500 tam metin referans kitabı, 86.017 biyografi tam metni, 105.786 temel kaynak belgesi tam metni ve 341.655 fotoğraf, harita ve bayraktan oluşan bir Görüntü Arşivi içermektedir DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
51 Material Connexion  Material Connexion ile 6.650'nin üzerinde yenilikçi malzeme bilgisine erişilebilmektedir. Veritabanı cam, çimento bazlı malzemeler, doğal malzemeler, karbon bazlı malzemeler, metaller, polimerler, seramikler ve süreçler olmak üzere sekiz kategorideki modern malzemeleri içermektedir. İEÜ, YAŞAR  
52 MD Consult Core Collection MD Consult Klinik Bilgi Sisteminin içerdiği ürünler bir arada çalışarak MD Consult kullanıcılarının, en kapsamlı klinik bilgilere erişmelerini sağlamaktadır. Sürekli güncellenen MD Consult, doktorların hastalarını muayene ederken ve hastalarına teşhis koyarken kanıta dayalı bilgilerden yararlanmalarını sağlamaktadır. Çeşitli kaynakları bir araya getiren bu entegre referans kaynağı, tıp personeline ihtiyaç duyduğu bilgiyi ihtiyaç duyduğu anda sunmaktadır. DEÜ  
53 Nature Nature Publishing Group; bilimsel dergilere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır. Abone olunan dergi: Nature İYTE  
54 Nature Publishing Group Nature Publishing Group’a ait, Biyoteknoloji, Dişçilik, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, Ümunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji ve Yer Bilimleri konularında dergileri içerir. EGE  
55 Newspaper Source™ Plus (EBSCO) Ulusal ve uluslararası 35 gazetenin tüm başlıkları içeren tam metnini sağlar. Veritabanı ayrıca 375'in üzerinde bölgesel (ABD) gazetenin tam metnini de içerir. Televizyon ve radyo haberlerinin tam metinleri de sağlanmaktadır.  DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
56 OCLC (Online Computer Library Center ) 112 ülkeden 60.000 den fazla üye kütüphanenin ve araştırma kuruluşlarının abone olduğu uluslararası bir bilgi - belge sağlama / dağıtma ve paylaşma merkezidir. Araştımacılar, öğrenciler, öğretim üyeleri ve kütüphaneciler ihtiyacı olan bibliyografik, özet ve tam metin bilgi ihtiyacını OCLC içeriğindeki 13 alt veritabanını kullanarak karşılayabilmektedir. EGE, DEÜ  
57 OVID-Lippincott Williams & Wilkins OVID Veritabanı içindeki Lippincott yayınevinin tıp, hemşirelik ve eczacılıkla ilgili 278 tam metin dergilere erişim imkânı sunar.  EGE, DEÜ, İKÇ, İZMİR, ŞİFA EKUAL
58 Oxford Journals Online Oxford Journals; Oxford University Press'in yaşam bilimleri, matematik ve fizik bilimleri, tıp, sosyal bilimler, hümaniter bilimler, hukuk vb. disiplinlerde 200'ün üzerinde dergisini içermektedir. DEÜ, EGE, İEU, İYTE, İZMİR, YAŞAR  
59 PNAS - Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America Biyoloji ve fizik bilimleri ile sosyal bilimler konularında, National Academy of Science'a ait araştırma raporları, açıklamalar, eleştriler, perspektifler, konferans bildirileri ve faaliyetleri kapsar. İYTE  
60 Professional Development Collection (EBSCO) Profesyonel eğitmenler için tasarlanmış olan bu veritabanı eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350'si hakemli dergi olmak üzere yaklaşık 520 dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Ayrıca bu veritabanında 200'den fazla eğitim raporu bulunmaktadır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
61 Project Muse Edebiyat, Tarih, Politika, Siyaset Bilimleri, Ekonomi, Eğitim, Sinema, Din ve Kadın Çalışmaları, Sosyal bilimler, Tıp ve Sağlık, Matematik, Fen Bilimleri vb. konularda 600 den fazla tam metin dergileri kapsamaktadır DEÜ, YAŞAR  
62 ProQuest Central ProQuest Central, birçok akademik disiplini iceren 25 veri tabanının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. DEÜ  
63 Proquest Medical and Health Package Tıp bilimiyle ilgili 800 ün üzerinde dergiye tam metin erişim sağlayan bir pakettir. Dergilerin geriye dönük arşivine ulaşmak mümkündür. EGE  
64 PsycArticles American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış, psikoloji alanında tam metin, hakemli akademik ve bilimsel makaleler içerir. Bu veritabanı 49′u American Psychological Association (APA) ve 11′i bağlı kurumlar tarafından yayımlanan yaklaşık 80 dergiden 150,000′in üzerinde makale içermektedir. Tüm dergi makalelerini, editöre mektupları ve düzeltmeleri içermektedir. Bu veri tabanındaki yayımlar, 1894′ten günümüze kadardır. İEÜ, YAŞAR  
65 Psyhology and Behavioral Sciences Collection (EBSCO) Bu veritabanı, 550’si hakemli dergi olmak üzere, yaklaşık 575 tam metin dergiyi kullanıma sunar. Psychology & Behavioral Sciences Collection, duygusal ve davranışsal özellikler, psikiyatri ve psikoloji, zihinsel işlemler, antropoloji ve gözlemsel ve deneysel yöntemler gibi konuları içerir. Bu veritabanında yer alan tam metin başlıklarının neredeyse tümü PsycINFO içinde indekslenmektedir. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
66 Regional Business News (EBSCO) Bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır. Regional Business News, ABD'deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 75 iş dünyası dergisi, gazete ve haberler içermektedir. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
67 Religion and Philosophy Collection (EBSCO) Dünya dinleri, başlıca mezhepler, İncil çalışmaları, din tarihi, bilgi bilim, politik felsefe, dil felsefesi, ahlak felsefesi ve felsefe tarihi gibi başlıkları kapsamaktadır. Religion & Philosophy Collection, 250'den fazlası hakemli dergi olmak üzere 300'den fazla tam metin dergiyi kullanıma sunmaktadır DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
68 Rockefeller University Press The Journal of Cell Biology, The Journal of Experimental Medicine and The Journal of General Physiology dergilerini içermektedir. İYTE  
69 Royal Society of Chemistry The Royal Society of Chemistry Journals, kimya ve ilgili alanlarda yayınlanmış dergilere ve dergi arşivine tam metin erişim sağlar. DEÜ, EGE, İYTE  
70 SAGE Journals Online İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularındaki 600'ün üzerinde dergiye 1999'dan günümüze full-text erişim imkânı sağlar. DEÜ, EGE, İEU, İYTE  
71 Science Express Science Express, Science dergisi için son zamanlarda kabul edilmiş seçilmiş araştırma yazıları, bakış açıları ve diğer makalelerin hızlı elektronik yayınını sağlar.   İYTE  
72 Science Online American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1880'den beri yayınlanmakta olan Science disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve yaşam bilimleri alanlarında 1997' den günümüze erişim sağlamaktadır. DEÜ, EGE, İYTE  
73 Science Direct - Elsevier Science Direct, 2152 akademik dergi ile fen, mühendislik  tıp, işletme ve sosyal bilimler alanlarında makalelere tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veritabanıdır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
74 Scientific.Net Materials Science and Engineering Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında dergileri içermektedir. İYTE  
75 Sinerji Hukuk Yazılımı Türkiye'deki serbest avukatlar ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlere, yazılımı kendi bünyesinde gerçekleştirilmiş olan "paket hukuk programlarının" satışı ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirir. İEÜ  
76 Source OECD OECD'nin faaliyet ve hizmetleri oluşan Source OECD veritabanı pek çok farklı kaynağı online olarak erişime sunmaktadır. DEÜ, EGE, İEÜ  
77 SPORTDiscus™ with Full Text Spor ve spor hekimliği dergilerine yönelik tam metin kaynağıdır ve SPORTDiscus’ta indekslenen 550’nin üzerinde dergiyi tam metin olarak içermektedir. EGE  
78 Springer Link ANKOS (Anasolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığıyla Springer Link'e üye olan tüm kütüphanelerin abone olduğu Springer dergilerinin elektronik versiyonlarına erişim sağlar. Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi gibi konuları kapsar. DEÜ, EGE, İEÜ, İYTE  
79 Swets Wise Pek çok derginin elektronik versiyonuna erişim sağlayan bir platformdur. DEÜ  
80 SwissLex Avrupa Hukuku için müstakil erişim imkanı: Antlaşmalar, yönetmelikler, yönergeler, EuGH- kararları, Avrupa Toplulukları resmi gazetesi. İsviçre Hukuku ile ilgili kanunlar, mahkeme kararları, Fransızca Almanca Hukuk dergileri, Örnek olayları içermektedir. DEÜ  
81 Taylor &Francis Taylor & Francis yayınevinin Fen Bilimleri,Teknoloji ve Sosyal Bilmler alanında 1229 adet tam metin dergisine erişim imkânı sağlar. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
82 ULAKBİM Ulusal Veritabanları ULAKBİM'de, 1990'ların başından bu yana çeşitli konu alanlarında Türkçe veri tabanları üretilmektedir. Türkçe veri tabanları, bir yandan akademisyenlerin Türkçe bilimsel süreli yayınlarda çıkan makaleleri tek bir arayüzden hızlı bir şekilde tarayabilmelerini mümkün kılmakta, diğer yandan ise yayın niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
83 UpToDate Kanıta dayalı geniş kapsamlı tıbbi bilgi kaynağıdır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Konu incelemeleri özel olarak doktorlar tarafından doktorlara yönelik olarak yoğun incelemelerden geçirilerek doğruluk ve güvenilirlikleri kesinleştirilerek yazılmakta, referanslara yer verilmektedir. EGE  
84 Warc Pazarlamacılar için evrensel fikir ve kanıt sağlayıcı, dünyanın en kapsamlı pazarlama bilgi servisidir. Dünya araştırmacıları için işletme faaliyetlerine ilişkin çok güvenilir harcama tahminleri sağlar. Warc.com vaka çalışmaları (case studies), uygulamam klavuzları,
pazarlama zekası, sanayi eğilimleri ve dünyadaki en son haberler için güvenilir bir kaynaktır.
İEÜ  
85 Wiley Online Library - Wiley Interscience Wiley Online Library; 1351 bilimsel hakemli dergisiyle bilimsel, akademik ve profesyonel yayıncılar ve büyük yayıncı toplulukları arasında dünyada önde gelmektedir. DEÜ, EGE, İEÜ, İYTE  
86 WestLaw Dünyada en geniş kapsamlı Online Hukuk Kütüphanelerinden biri olan Westlaw International 35,000’nin üzerinde veritabanını barındırır. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (Federal ve Eyalet bazında), Avustralya, Hong Kong, Kanada ve Uluslararası Hukuk Otoritelerinin bütün hukuk mevzuatı, mahkeme tutanak ve kararlarına online erişim sağlar.  DEÜ, İZMİR, YAŞAR  
87 Wolrd Bank GDF Online 135 ülke ve ülke grubuna ait, 1970-2007 yıllarını kapsayan 216 gösterge istatistiksel bilgiler sağlar. Veritabanı dış borç stoklarını ve akışlarını, önemli ekonomik bilgileri ve temel borç oranlarını, yeni taahhütlerin ortalama vadelerinin yanı sıra belli başlı borç oranları, uzun dönemli borçların hangi birimlerinden oluştuğu, borç yeniden yapılandırılmasını ve programa göre borç hizmet tahminlerini içermektedir.  EGE, DEÜ, İEU   
88 World Bank WDI Online Global ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklardan biridir. WDI Online veritabanı 209 ülkeye ve 18 ülke grubuna ait 1960-2007 yıllarını kapsayan 869 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir. Veriler sosyal, ekonomik, finansal ve doğal kaynaklar ile ilgili bilgilerin yanı sıra çevresel göstergeleri de içerir.  EGE, DEÜ, İEU   
         
DİZİN, ÖZET, KAYNAKÇA, ATIF VERİTABANLARI
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 Avery Index to Architectural Periodicals Avery Index to Architectural Periodicals veritabanı, arkeoloji, mimarlık, mimarı tasarım, şehir planlama, mobilya ve dekorasyon, mimarlık tarihi, iç dizayn, peyzaj mimarisi, şehir planlaması gibi konuları 1934'ten günümüze kadar kapsamaktadır. DEÜ, İYTE  
2 Book Citation Index Web of Science içeriginde bulunan kitap atıf indeksi
2005 yılından itibaren editoryal olarak seçilmiş 30.000 kitap
Her yıl 10.000 yeni kitap
Geniş kapsamlı referans arama
Kitap ve kitap bölümleri için atıf hesaplama
Kitap ve kitap bölümlerinden tam bibliyografya
Kitap ve kitap bölümlerinin tam metinlerine linkler
İEÜ  
3 Book Index with Reviews (BIR) (EBSCO) Book Index with Review, 4 milyondan fazla kitap, 450 binden fazla müzik başlığı, 200 bin DVD, 800 bin tam metin kitap tanıtımı, 650 binden fazla içindekiler sayfasını ve 90.000’den fazla kitabın ilk bölümünü tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
4 CAB Abstracts  CAB Abstracts veritabanı; ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır. Bütün dünyaca tanınan bir bibliyografik künye ve özet bilgi veritabanı olan CAB Abstracts, 1990 yılından günümüze kadar 11,000’den fazla kitap, 4 milyondan fazla konferans, rapor ve benzeri metin kaydı içermektedir.CAB Abstracts veritabanını kullanarak, 75 farklı dilde basılmış metinlerin İngilizce özet bilgilerine erişmek mümkündür.Her yıl 180,000’den fazla kayıt eklenen bu veritabanını kullanarak; Tarım ve Hayvancılık , Bitki Koruma, Genetik, Orman Mühendisliği, Ekonomi, Veterinerlik, Beslenme ve Kırsal Gelişim gibi konularla ilgili bilgiye erişmek mümkündür. EGE  
5 DAAI: Desing and Applied Arts Index DAAI, tekstil ve seramikten vasıta tasarımı, reklam ve kaynakların sürdürülebilirliğine kadar tasarım ve el sanatlarının her yönüyle ilgili bilgiler içeren bir numaralı kaynaktır. 1973 'ten bugüne dergi makalelerini, fuar incelemelerini ve haber öğelerinin indeksini kapsar. DEÜ, İYTE  
6 DesignInform Veritabanları 1- DAR - Design Abstract Retrospective: DAAI (Design and Applied Art Index) veritabanını destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır. Design Abstract Retrospective DAAI'in tarih kapsamı içerisinde yer almayan (1900-1987 yılları arası) mimarlık ve sanat alanında yayınlanmış önemli kaynakların, kitapların ve dergilerin özet ve indeks bilgilerini içerir.
2- Design PROFiles (DP): DAR'da yer alan dergi ve yıllıklarda isimleri geçen yaklaşık 20,000 sanatçı, tasarımcı, zanaatkâr ve mimarın profilini içermektedir.
3- ReVIEW: 19. ve 20. yüzyıl başlarının güzel ve dekoratif sanat dergilerinin dijitalleştirilmiş, taranabilir tam metinlerini içermektedir. 
İYTE  
7 DynaMed (EBSCO) DynaMed, doktorlar tarafından, doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri için, özellikle bakım ve tedavi sırasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir klinik referans sistemidir. Ayrıca bu kaynak, tıp ve ihtisas öğrencileri için de mükemmel bir veri tabanıdır. Yaklaşık 3.000 başlığın klinik olarak düzenlenmiş özetlerini de içeren DynaMed, uygulama sırasında sorulan klinik sorulara yanıt veren, kanıta dayalı tek veri tabanıdır.  DEÜ  
8 Economist Intelligence Unit – Country Report Country Reports yaklaşık 200 ülkeyi kapsar, ve ulusal,
bölgesel ve global olayların kısa ve orta vadede işinizi
etkileyen olaylara ayak uydurabilmeniz için size yardımcı
olur. Raporlarda çalıştığınız ülkeleri biçimlendiren konular derinlemesine incelenir ve açıklanır: politik ortam, ekonomik politika, sektörel trendler, ve yabancı ticaret ve ödemeler. Analizi ayrıntılı iki yıllık tahminler tamamlar, politik ve ekonomik gelişmeler ve trendler saptanır.
İEÜ  
9 ERIC - Educational Resource Information Center (EBSCO) Eğitim konusunda kapsamlı bilgi içeren veri tabanı araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
10 GeoRef Amerikan Jeoloji Enstitusi tarafından yayınlanan Georef, yerbilimleri alanında kapsamlı bir bibliyografik veritabanıdır. İlgili konulardaki makale, tez, rapor bildiri ve konferans gibi yayınların indeksini sunmaktadır. DEÜ  
11 GlobalBooksInPrint GlobalBooksinPrint, dünya üzerinde yayınlanmış olan kitaplar ile yayınlanmak üzere olan kitapların, video kasetlerin ve DVD’ lerin  künye bilgilerine (yazar adı, eser adı, ISBN, yayıncı bilgileri vb.), fiyat bilgilerine, yazar biyografilerine, yayınların içindekiler sayfalarına, kitap eleştirilerine,  bazı kaynakların da abstract/ özetçelerine erişim sağlamaktadır. Bu yönü ile GlobalBooksinPrint dünya üzerinde herhangi bir  konuda hangi yayınların yapılmış olduğuna, hangi yazarların hangi konular üzerinde çalışma yaptıklarına ilişkin bilgileri kullanıcılara toplu biçimde sunmaktadır DEÜ  
12 International Financial Statistics International Financial Statistics, ulusal ve uluslararası özellikleri taşıyan standart bir istatistik veritabanıdır. Ulusal hesaplar, döviz kurları, faiz oranları, hükümet maliyesi, hükümet hesapları, ihracat, endüstri ürünleri, nüfus, para ve bankacılık, ürünler, fiyatlar ve diğer
uluslararası finans istatistikleri konularında veri sağlar.
İEÜ  
13 Journal Citation Report (JCR) Web of Science tarafından, 60 ülkeden, 3300 yayıncının 7500 den fazla bilimsel ve teknik derginin karşılaştırmalı atıf verilerini sunar. DEU  
14 MathSciNet American Mathematical Society tarafından çıkartılan MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yapılmış veri tabanıdır. DEÜ, EGE, İEÜ, İYTE  
15 Medline (EBSCO) Tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler sağlamaktadır. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla geçerli biyomedikal dergide yayınlanan makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerini içermektedir DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
16 MLA International Bibliography (EBSCO) Modern Language Association tarafından 1963 yılından günümüze kadar edebiyat, dil, dilbilim, folklor konularında çeşitli formatlarda yayınlanmış kaynakların bibliyografik künyelerini içerir. MLA kapsamındaki 3700'ün üzerindeki derginin adresleri, reklam ücretleri ve yayınlanması için gerekli sunum şartlarını sağlayan MLA Directory of Periodicals'ı içerir. YAŞAR  
17 PsycInfo INFO, American Psychological Association tarafından psikoloji ve ilişkili konulardaki iki milyonun üzerinde alıntı ve makalelerin özetleri ile birlikte, kitap, kitap kısımları, tez ve teknik raporları içermektedir. İEÜ  
18 RILM Abstracts of Music Literature Répertoire International Literature De Music Veritabanı YAŞAR  
19 Scopus Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
20 Serials Directory (EBSCO) Süreli yayınlar için en güncel ve doğru kaynakça bilgilerini ve fiyat bilgilerini sağlamaktadır. Gazeteler dahil yaklaşık 212.000 ABD ve uluslararası başlık; e-posta ve İnternet adresleri dahil yaklaşık 108.235 yayıncıyla ilgili veriler ve her giriş için Library of Congress ve Dewey Basamak Sınıflandırmaları içerir. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
21 Ulrich's Periodicals Directory Ulrich`s Periodicals Directory dünya çapında bütün konularda yayınlanmış 210,000 süreli yayın, yıllık, Amerika içerisinde yayınlanan 7000 günlük/ haftalık gazete ve diğer ülekelerde yayınlanmış yaklaşık 3000 haftalık/ günlük gazete, ayrıca 1979 dan sonra yayını durmuş 47,000 süreli yayın hakkında, kapsamlı ve güvenilir bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır.  DEU  
22 Web of Knowledge (SCI , SSCI, A&HCI, Conference Proceedings Citation Index- Science  (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) ) Çok disiplinli, fen ve sosyal bilimlerde yapılmış yüksek kaliteli araştırma bilgisi, atıf bilgisi, araştırmacı bilgisi sağlayan veritabanı. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
         
ELEKTRONİK KİTAP VERİTABANLARI
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 ASTM E-Books ASTM Dijital kütüphanesi 140’ın üzerinde Endüstri dalı için konusundaki teknik uzmanlığı ile kapsamlı ve otorite kaynaklardan biridir.1274 Bilimsel Teknik Yayını 59 Elkitabı ve Monograf olmak üzere 1333 adet yayın içerir DEÜ  
2 Books 24x7 (EngineeringPro™-ITPro™ - OfficeEssentials™)  EngineeringPro™ -- Mühendisler için başvuru kaynağı.
ITPro™ / Books24x7 desteğiyle ITIL® / Oracle Press Online™ ---- 100’den fazla farklı teknoloji konusunu derinlemesine inceleyen geniş kapsamlı koleksiyonlar.
OfficeEssentials™ -- Gündelik iş akışını aksatan temel bilgisayar problemlerine çözümler.
İYTE  
3 Credo Reference Credo Reference Sanat, Tıp, Tarih, Teknoloji, Edebiyat ve digerleri dahil bütün temel konuları kapsayan yüzlerce referans kitabına sahiptir. 100 başlığa abonelik vardır. İYTE  
4 Ebrary (e-books) 75,661 elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, 650+ Yayıncının 16 akademik koleksiyonunu kapsamaktadır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEU, İYTE, İZMİR, YAŞAR  
5 EBSCO eBook Academic Collection Tümüyle akademik 100.000 civarı multi disipliner tam metin elektronik kitabı içermektedir. İYTE, YAŞAR  
6 Emerald E-Book Emerald Yayınevinin, Sosyal Bilimler ve İşletme, Yönetim ve Ekonomi isimli kitap serilerinden oluşmaktadır. DEÜ  
7 Hiper Türkçe E-Kitap Çeşitli konular  yayımlanmış 7750’den fazla popüler ve akademik TÜRKÇE kitabı içermektedir DEÜ  
8 InfoSci-Books (IGI Global) 2002-2010 yılları arasında IGI Global tarafından yayınlanan 1204 bilimsel kitap ve referans çalışmalarından bölümlere erişim olanağı sunar. İYTE  
9 Karger E-Books 2007-2009 Karger Yayınevinin kitap serilerine 2007-2009 yılları arasında erişim imkânı sağlar. DEÜ  
10 Knovel Knovel tamamı akademik ve endüstriyel bilgi kaynaklarından oluşan; araştırmacıların, güvenilir, teknik bilgiye kolayca erişebildiği, interaktif tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiş bir veritabanıdır. Mühendislik ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. İYTE  
11 Referex Engineering E-Books Referex Engineerin E-Book Collections, Mühendislik alanında Elektrik-Elektronik, Kimya-Petrokimya ve Proses'leri, Materyal-Mekanik, İnşaat-Çevre, Bilgi İşlem, Network gibi 6 ana alanda 1968 adet Tam Metin Danışma kaynağını kapsamaktadır. DEÜ  
12 RSC ebook Collection Kimya alanında e-kitap veritabanı. İYTE, DEÜ  
13 Safari Business - Technical E-Books Safari yayınevi'nin İşletme ve IT konusundaki Tam Metin 7285 adet Tam metin elektronik kitaba erişim imkanı sağlar.
SAFARI Business Books Online: Toplam 1356 Adet İşletme ve Yönetim Bilimleri Konulu E-Kitap
SAFARI Technical Books Online: Toplam 5929 Adet Mühendislik / Teknoloji / Teknik Kitabi içerir.
DEÜ  
14a Science Direct E-Books 13 farklı kategoride, yaklaşık 4000 bilimsel ve teknik içerikli kitap. 1995-2006 ve 2007 yılları. İYTE  
14b Science Direct E-Books 1995-2006, 2007, 2008, 2009 yılı koleksiyonlarından 18 Konu başlığından toplam 4932 adet bilimsel, teknik ve tıp kitaplarından oluşan elektronik kitap. DEÜ  
15 Source OECD OECD nin 20 ana konuda 3744 elektronik kitabına erişim imkânı sunar. DEÜ  
16a Springer E-Books Springer tarafından basılmış 14.533 elektronik kitaba erişim. 2005-2008 yılları. İYTE  
16b Springer E-Books Springer Yayınevi'nin 2005 - 2008 ve 2009 yılı koleksiyonlarından 18.259 adet elektronik kitabı içermektedir. DEÜ  
17 World Bank e-Library Dünya Bankası’nın yayınladığı tam metin kitap, rapor ve diğer dokümanları içeren bir elektronik portaldır. World Bank tarafından geçmişten günümüze kadar yayınlanmış olan 1800’den fazla kaynağın indekslendiği bir veritabanıdır. 2,700 araştırma (working papers) içerir ve kapsadığı toplam belge sayısı 4500’in üzerindedir. DEÜ  
18 World E-Book Library 2,2 milyon tam metin e-kitap, 23.000 sesli kitap
Resim, harita ve grafik türü materyallere erişim. 230 Akademik araştırma koleksiyonu. Söz konusu kitaplar Çağdaş, klasik ve nadir eserlerden oluşmaktadır 
DEÜ, GEDİZ  
         
TEZ VERİTABANLARI
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 ProQuest Dissertations and Thesis - Abstract  Doktora ve master tezlerinin özet bilgilerini ve ilk 24 sayfasını görebilme imkânı sağlar. İYTE  
2 ProQuest Dissertations and Thesis - Full Text Quest Dissertations and Theses — Full text dünyanın en kapsamlı tez ve bitirme ödevi koleksiyonudur.  PQDT — Full Text, dünyanın her tarafından 1861'den bugüne milyonlarca aranabilir tez bibliyografik künyesi yanında PDF biçiminde indirilebilen bir milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997'den bu yana eklenen tezlerin çoğunun tam metnini ve daha eski lisans çalışmaları ile ilgili güçlü bir geriye dönük tam metin kapsamı sunmaktadır. DEÜ  
         
STANDART VERİTABANLARI
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 ASTM DL & IHS Standards Expert ASTM, 1898 yılında kurulmuş, 100’den fazla farklı ülkeden 30,000’den fazla üyeye sahip standart geliştiren kuruluştur. ASTM; materyaller, ürünler, sistemler ve hizmetler için standartlar geliştirir ve yayınlar. Ana çalışma alanı; üretim teknolojileri alanlarında test ve materyallerde ar-ge ve standardizasyonu geliştirme faaliyetleridir. Tüm mühendislik disiplinlerini kapsar. IHS Standards Expert: 15.000 Standart içerir
Konuları: Metaller, İnşaat, Boyalar, Petrol ürünleri, Plastikler, Tekstil, lastik ve elektrik yalıtım malzemeleri, Genel test metotları ve çeşitli konular...
DEÜ, EGE  
         
PROTOKOL VERİTABANLARI
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 Cold Spring Harbor Protocols Cold Spring Harbor Protocols; hücre, gelişimsel ve moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik, protein bilimi, bilişimsel biyoloji, bağışıklık bilimi, sinirbilim ve görüntüleme araştırma yöntemlerinde kesin kaynak sağlayan interdisipliner bir kaynaktır. İYTE  
2 Springer Protocols  Yaşam bilimleri ve Biyomedikal alanlarında tekrarlanabilen laboratur protokollerini içeren bir veritabanıdır.Moleküler Biyoloji, Yöntemleri Moleküler Tıp Yöntemleri, Biyoteknoloji Yöntemleri, Farmakoloji ve Toksikoloji Yöntemleri, ve Neuromethods,Biomethods El Kitabı , Proteomik El Kitabı ve Springer Laboratuvar Kılavuzları , Springer araştırmacılar kendi laboratuarında acil kullanım için kolay tekrarlanabilir, adım adım protokolleri içermektedir DEÜ  
         
GÖRSEL-İŞİTSEL VERİTABANLARI
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 ARTstor Digital Library  Seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beşeri bilimler ve fen bilimleri konularında, 1.4 milyondan fazla yüksek çözünürlükteki görüntü içerigine erişim imkanı sunar İYTE  
2 BIR Entertainment (EBSCO) BIR Entertainment 450.000 müzik ve 200.000 DVD video eserini günlük güncellemeleri ile birlikte hizmete sunmaktadır.  DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
3 Bridgeman Education Güzel sanatlar, kültür ve tarih konularında dünya’nın önde gelen eğitsel görüntü kaynaklarına erişim imkânı sağlar. EGE, İYTE  
4 JOVE : Journal of Visualized Experiment Biyolojik araştırmalar video formatında erişime sunulmaktadır. İYTE  
5 Master of Architecture Mimarlık ve tasarım alanında önde gelen isimlere ait yaklaşık 7000 görüntü içermektedir. İYTE  
6 Naxos Music Library Naxos Müzik Kütüphanesi, 51.000’in üzerinde CD ve 740.000 parçadan oluşan büyük klasik müzik koleksiyonlarından biridir. Naxos ve Marco Polo kataloglarının tamamı ile caz, Çin müzikleri, dünya müziği, folk ve klasik müzik türlerinde 258.000’in üzerinde parçaya erişilebilmektedir. Veritabanına her ay 800’den fazla yeni albüm eklenmektedir. 13.800 besteci ile 250’den fazla firmanın kataloglarından seçmeleri kapsamaktadır.  YAŞAR  
7 OverDrive  OverDrive; elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan ve  dünyanın en büyük dijital medya sağlayıcılarından birisidir. İYTE  
8 Pidgeon Digital Mimarlık ve tasarım alanlarında konuşma ve slaytları içermektedir. İYTE  
9 Primal Pictures 3D Anatomi Atlası İnsan anatomisi üzerine kapsamlı, dinamik, interaktif ve multimedya özelliklere sahip dünyanin ilk 3 Boyutlu Anatomi kaynağıdır. Bu interaktif kaynak, temel insan anatomisinin yanısıra vücudun bazı kısımları hakkında da eğitim modülleri sunmaktadır.  DEÜ  
         
İNTERNET TABANLI SERVİSLER
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 EndNote EndNote, kaynak ve makale arama, düzenleme, araştırmaları paylaşma ve kaynakça oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecini sorunsuz ve kolay hale getirir. İYTE  
2 Ithenticate - İntihal Engelleme Programı Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgeler ile akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. DEÜ, EGE, GEDİZ, İEÜ, İKÇ, İYTE, İZMİR, ŞİFA, YAŞAR EKUAL
3 Reaxys Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilim insanları için geliştirilmiş, dünyanın en büyük birleştirilmiş reaksiyon kaynakçasını içeren web tabanlı iş akış çözümüdür. İYTE  
4 SciFinder SciFinder özellikle kimya ve kimya ile ilgili bölümlerin (kimya, biyoloji, kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği, fizik, eczacılık, tıp, vb) kullanabilecekleri önemli bir programdır. EGE  
5 Urkund Kopya tespiti ve engellenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen internet tabanlı bir servistir. İYTE  
         
SÖZLÜKLER
  VERİTABANI ADI HAKKINDA ÜYE ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMA
1 Oxford English Dictionary 1000 yıllık süreci kapsayan, yarım milyondan fazla İngilizce kelimenin şimdiki ve geçmişteki anlamını, tarihini, telaffuzunu veren ve konusunda otorite kabul edilen bir rehber niteliğindedir. İYTE  
2 Redhouse İngilizce-Türkçe-İngilizce Sözlük.100.000 in üzerinde ana girişe sahip 3. Jenerasyon CD Sözlük, aranan sözcüklerin karşılıklarını kolayca bulmaya ve dil kullanımını geliştirmeye yardımcı olacak özelliklere sahip. İYTE  
         
         
         
YABANCI DİL ÖĞRENME
1 Mango Languages Türkçe konuşanlar için İngilizce, İngilizce konuşanlar için Almanca, Çince (Mandarin), Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, Türkçe, Ukraynaca ve Yunanca öğrenmede yardımcı olacak online dil öğrenme sistemidir. İYTE  
2 OneStopEnglish İngilizce dil öğretmenleri için; ders planları, çalışma tabloları, işitsel görsel videolar dahil 8000 den fazla kaynak içermektedir.  İEÜ  
         
         
         
BİBLİYOMETRİK ANALİZ
1 Incites Bilimsel yayınlardaki performansı esas alan InCites sistemi, bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan
değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere verimliliklerini ölçme ve karşılaştırma yapma imkânı
sunan profesyonel uluslararası performans inceleme sistemidir.
İEÜ  
2 Scival Bilimin yönetilmesinde kullandığımız, bibliyometrik analizlerin yapılmasını sağlar. Customize Solution ile bize özel raporlama ve çözümlerin hazırlanabildiği, bilimde kuvvetli ya da zayıf olduğumuz alanları görmemizi sağlayan bir üründür. Buna göre bilimsel gelişmemizin seyrini belirleyebilir, bilim politikamızı oluşturabiliriz. Performans analizleri, rankinglerde karşılaşılan sorunlar bu ürünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  İYTE