Sayılarla İYTE Kütüphanesi / Iztech Library with Numbers

 

SAYILARLA İYTE KÜTÜPHANESİ

2014 2015 2016 2017 2018

Basılı Kitap

49507 50656 51932 51928 54568

Satın Alınan Kitap

553

707 547 337 681

Bağış Kitap

2595

1549 947 659 1107

Güncel Basılı Dergi

113

184 114 88 60

Elektronik Dergi

30027 34023 36129 34492 40440

Veri Tabanları

76

77

76 78 89

Elektronik Kitap

313111 327557 402781 411748 428660

Görsel-İşitsel Materyal

5394 6178 6471 6706 7091

İYTE Tez

1291

1374 1419 1654 1793

Ödünç Verilen Kitap

24790

22702 21589 21091 18266

Ödünç Verilen Kitap Dışı Materyal

7470

7429 22630 24286 19810

ILL ile Ödünç Verilen Materyal Sayısı

96

75

80

64

65

ILL ile Ödünç İstenen Materyal Sayısı

164

188

251

221

320

Toplantı Salonlarının Kullanımı

181

397

538

414

267

Kütüphane Ziyaretçi Sayıları

305496

374620 657063 768583 941590

Oturma Kapasitesi

795

795

795

672

685

 

Yıllara Göre Basılı Kitap Sayıları

 

  
Yıllara Göre Elektronik Kitap Sayıları


2018 Yılı Ziyaretçi Sayıları
Toplam: 941.590

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2016 Yılı Faaliyet Raporu

2015 Yılı Faaliyet Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu