Sayılarla İYTE Kütüphanesi / Iztech Library with Numbers

 

SAYILARLA İYTE KÜTÜPHANESİ

2013

2014 2015 2016 2017

Basılı Kitap

46381

49507 50656 51932 52928

Satın Alınan Kitap

340

553 707 547 337

Bağış Kitap

6457

2595 1549 947 659

Güncel Basılı Dergi

119

113 184 114 88

Elektronik Dergi

32098 30027 34023 36129 34492

Veri Tabanları

83

76

77

76

78

Elektronik Kitap

281561

313111 327557 402781 411748

Görsel-İşitsel Materyal

5116

5394 6178 6471 6706

İYTE Tez

1169

1291 1374 1419 1654

Ödünç Verilen Kitap

27901

24790 22702 21589 21091

Ödünç Verilen Kitap Dışı Materyal

6989

7470 7429 22630 24286

ILL ile Ödünç Verilen Materyal Sayısı

90

96

75

80

64

ILL ile Ödünç İstenen Materyal Sayısı

132

164

188

251

221

Toplantı Salonlarının Kullanımı

262

181

397

538

414

Kütüphane Ziyaretçi Sayıları

268137

305496 374620 657063 768583

Oturma Kapasitesi

795

795

795

795

672

 

Basılı Kitap

  
 

Elektronik Kitap


 


2017 Yılı Ziyaretçi Sayıları
Toplam: 768.583

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2016 Yılı Faaliyet Raporu

2015 Yılı Faaliyet Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu