Wiley Dergilerinde Açık Erişim Yayın Yapma: Oku – Yayımla Anlaşması

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevi ile 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku ve Yayımla” (Read & Publish) anlaşması yapılmıştır.

  • Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında,  Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publication” türündeki yayınlar AE desteği kapsamında olacaktır.  Kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınlar, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (Article Processing Charge – APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li olarak yayımlanacaktır. AE makale yayımlama desteği yapılacak dergi listesine ulaşmak için tıklayınız.

  • AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

  • Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına İYTE e-posta adreslerinizi kaydetmeniz AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.

Not: Anlaşma kapsamında “yıllık ulusal AE makale yayımlama kotası” bulunmaktadır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda ULAKBİM tarafından onayı verilecektir. Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ya da fon sağlayıcı kurumunun ödemesi gerekecektir.

Wiley Oku & Yayımla anlaşmasının kapsamı hakkında bilgilerin verileceği, aşağıda detayları yer alan farklı tarih seçenekleri ile web seminerleri düzenlenmiştir:

Başlığı:TÜBİTAK ULAKBİM + WILEY Dönüşüm Anlaşması (Oku&Yayımla / Read&Publish) Webinarı Yazarlar İçin: Wiley Dergilerinde Açık Erişim Makale Yayınlama

  1. Seçenek: Tarih: 23 Mart 2023, Perşembe – Saat: 15:30
    Kayıt Linki: https://attendee.gotowebinar.com/register/6708706910531846741

 2. Seçenek: Tarih: 5 Nisan 2023, Çarşamba – Saat: 10:30
Kayıt linki: https://attendee.gotowebinar.com/register/8491641980784654422

3. Seçenek: Tarih: 28 Nisan 2023, Cuma – Saat: 15:30
Kayıt Linki: https://attendee.gotowebinar.com/register/891399795178459224

 4. Seçenek: 3 Mayıs 2023, Çarşamba – Saat: 15:30
Kayıt Linki: https://attendee.gotowebinar.com/register/6342652001854725977

Web seminerlerinde aşağıdaki konulara yer verilecektir: 

–  TÜBİTAK ULAKBİM ve Wiley arasında gerçekleşen Oku ve Yayımla anlaşmasının ana hatları, nasıl işlediği,
–  Yazarın makalesini hibrit ve Altın Açık Erişim dergilere göndermek ve onaylatmak için hangi adımlardan geçtiği,
– Açık Erişim hakkında bilgi, faydalı yanları,
– Yazarlar ve araştırmacılar için yaklaşan eğitim programı,
– Yardımcı Kaynaklar.

NOT: Tüm webinarlar Türkçe olacak ve Wiley Yayınevinden Duygu Paçalı (dpacali@wiley.com) tarafından gerçekleştirilecektir.