Sayılarla İYTE Kütüphanesi

* Covid 19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle, 2020 yılında kütüphanemizin fiziksel kullanım rakamları düşmüştür.

Covid 19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği Ocak-Eylül 2021 döneminde ziyaretçi sayılarında düşüş olmuştur. 

Yıllara Göre Basılı Kitap Sayıları

Yıllara Göre Elektronik Kitap Sayıları

2021 Yılı Ziyaretçi Sayıları

Toplam: 386.784