Genel Bilgi

MİSYON: Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim ve yayın yapmak isteyen Enstitü Üyelerine gerekli olan her türlü formatta bilgi kaynağını sağlamak ve bu çerçevede tüm kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

VİZYON: Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün, dünyada saygın bir araştırma üniversitesinin akademik bilgi kaynağı ve İYTE’nin öğrenme ortamının sürekli gelişimini sağlayan ve bu gelişimi destekleyen önemli bir ortağı olmaktır. İYTE Vizyonunu oluşturan temel stratejik eksenlere göre genişletilmiş bildirimi ise;

• Enstitü’nün eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunan,
• Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan e-kütüphane, kullanıcı, teknik ve idari hizmetleri ve iş süreçlerini, paydaşlarının bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştiren ve geliştiren,
• İş birliğine dayalı, kullanıcı odaklı hizmet sunan,
• Çevreye ve insana duyarlı gelişimini sürdürülebilir biçimde korumaya çalışan bir araştırma üniversitesi kütüphanesi olmaktır.

KALİTE POLİTİKASI: Enstitü’nün eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek amacı ile Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan; E-Kütüphane, Kullanıcı, Teknik ve İdari hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi, paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.

Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; 1992 yılında Enstitü bünyesinde kurulmuş ve 2007 yılında 6.100 metrekarelik alana sahip kendi binasına taşınmıştır. 2008 yılında LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği) tarafından yapılan çalışma neticesinde, Avrupa’da son 4 yılda yapılan en iyi 29 kütüphane binası içinde yer almıştır.

1000 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet veren İYTE Kütüphanesi; Türkiye’de kütüphanecilik alanında birçok konuda ilkleri gerçekleştirerek öncü olan, yenilikçi bir kütüphanedir: İlk mobil kütüphane web sitesi, ilk Facebook uygulaması, ilk mobil kütüphane katalog tarama uygulaması, akıllı araç çubuğu kullanılması, kütüphane kayıtlarının Google Books ve dünya kataloğunda taranabilmesi gibi. Gerek fiziki şartları ve koleksiyonlarının güncelliği, gerekse kullandığı bilgi teknolojileri ve dünya standartlarında, zengin bir veri tabanı ve elektronik kaynak koleksiyonuna hızlı ve kolay erişim imkânı sunması bakımından Türkiye’nin en iyi Üniversite Kütüphaneleri arasında yer almaktadır.

Kullanıcıların olduğu her yerde olmaya özen gösteren İYTE Kütüphanesi, ihtiyaç duyulduğu her an, en iyi hizmeti sunabilmek için Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya araçlarını da aktif olarak kullanmakta, Kütüphane çalışanlarına ve sunulan hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

İYTE Kütüphanesi, kütüphane hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü AB (Avrupa Birliği) projeleri, düzenlediği çeşitli toplantı ve etkinlikler, başka kurumlarda düzenlenen farklı konularda sunduğu bildiriler, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, ulusal ve uluslararası üyelikleri ile hem ulusal hem de uluslararası ölçekte fark yaratmaya devam etmektedir. Özellikle; açık erişim, açık veri ve açık bilim konularında ülkemize liderlik etmekte ve yön vermektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kullanıcı merkezli hizmet anlayışı ile her türlü bilgi ihtiyacında kullanıcılarının kütüphaneyi başlangıç noktası olarak görmelerini hedef almaktadır.

Kütüphane Üyelikleri: ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği), TÜBİTAK-EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı), LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği), IATUL (Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği), EuroCris (Güncel Araştırma Bilgi Sistemleri) ve COAR (Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu).

Çalışma Saatleri:
Hafta içi       : 8:45 – 01:00
Hafta sonu   :12:00 – 01:00
Final dönemi:7/24
Çalışma saatleri dışında da kullanıcılardan gerek sosyal medya gerekse de e-mail yoluyla gelen sorulara kısa sürede cevap dönülmekte, 7/24 yardımcı olunmaktadır.