Çalışma Masalarına Bırakılan Malzemeler

Kütüphanede bulunmadığınız zamanlarda çalışma masalarına kendinize yer ayırmak amacıyla defter, kitap, bilgisayar vb. gibi eşyalarınızı bırakmayınız. Çalışma masaları için önceden ayırtma işlemi yapılamaz. Kütüphaneye gelen her kullanıcının boş bulduğu yere oturma hakkı vardır.  30 dakikadan daha uzun süre çalışma alanının boş bırakılması durumunda masadaki eşyalar kaldırılarak çalışma alanı kullanılabilir.

Konu ile ilgili olarak göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.